skip to Main Content

Polityka prywatności strony https://eurorack.pl/

Korzystając ze strony https://eurorack.pl/ akceptujecie Państwo zasady polityki prywatności, które prezentujemy poniżej. Firma Eurorack zarządzająca stroną https://eurorack.pl/ zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w polityce prywatności w dowolnym czasie, aktualizacje polityki prywatności będą publikowane na stronie internetowej.

Strona umożliwia skontaktowanie się z firmą Eurorack poprzez wypełnienie przygotowanego formularza kontaktowego. Wypełnienie formularza kontaktowego wymaga podania danych osobowych, które są używane  przez firmę Eurorack do kontaktu z osobą przesyłającą formularz w celu odpowiedzi na zapytanie lub prośbę.

Strona https://eurorack.pl/ zobowiązuje się do nie przekazywania, nie sprzedawania i nie użyczania danych osobowych swoich klientów innym podmiotom bez zgody klienta, chyba, że będzie wymagało tego obowiązujące prawo. Dane osobowe użytkowników traktowane są przez firmę Eurorack jako dane poufne. Każdy użytkownik witryny https://eurorack.pl/ ma prawo do wglądu, poprawiania lub usunięcia swoich danych osobowych.

Dane osobowe podawane poprzez formularz kontaktowy są chronione zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r. (Dz. U. nr 133 poz. 883)

Firma Eurorack dokłada wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo danych osobowych. Strona https://eurorack.pl/ została przygotowana w oparciu o technologie, które służą minimalizowaniu ryzyka przechwycenia danych osobowych przez osoby trzecie.

Podczas przeglądania strony, pobierane są dane, które nie identyfikują danych osobowych użytkownika, tzw. dane techniczne na przykład: adres IP, informacje dotyczące rodzaju przeglądarki internetowej, systemu operacyjnego, dostawcy internetu. Dane te wykorzystywane są do tworzenia statystyk  np. określenia statystyk odsłon z rozróżnieniem na miejsce zamieszkania czy używanie przeglądarki internetowej. Dane te są danymi całkowicie nie związanymi z danymi przesyłanymi poprzez formularz kontaktowy.

Back To Top