skip to Main Content

Kontrola regałów

Regularne eksperckie przeglądy regałów magazynowych gwarantują utrzymanie wysokiego poziomu bezpieczeństwa personelu oraz składowanych materiałów.

Profesjonalny przegląd regałów magazynowych

Coroczny przegląd stanu technicznego regałów magazynowych pozwala na wczesne rozpoznanie uszkodzeń instalacji oraz wyeliminowanie związanego z nimi ryzyka. Chociaż regały przemysłowe są zaprojektowane tak, aby były trwałe, nie należy zaniedbywać ich okresowej kontroli i konserwacji.
Inspektorzy Eurorack posiadają niezbędne kwalifikacje i duże doświadczenie w przeprowadzaniu kontroli regałów magazynowych w celu zapewnienia bezpieczeństwa personelu, bezpieczeństwa składowanych materiałów i dobrego stanu magazynu.

Back To Top